Borowski Vases

Borowski Antilope

Borowski Vases, Borowski Antilope
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-45) EUR 749,00 excl. VAT: € 629.41 / $ 679.76 orange


Borowski Pingu small

Borowski Vases, Borowski Pingu small
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-40) EUR 299,00 excl. VAT: € 251.26 / $ 271.36


Borowski Pingu Large

Borowski Vases, Borowski Pingu Large
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-41) EUR 339,00 excl. VAT: € 284.87 / $ 307.66


Borowski Vase Bloomer

Borowski Vases, Borowski Vase Bloomer
Enlarge
Borowski Vases, Borowski Vase Bloomer
Enlarge
Borowski Vases, Borowski Vase Bloomer
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-09-01) - not available (_) amber

Price per unit   (Order No. bo-09-03) - not available (_) red

Price per unit   (Order No. bo-09-02) - not available (_) blue